Wuko Express24

Pogotowie wodno-kanalizacyjne TEL.604 078 761

 • Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji metodą hydrodynamiczną (WUKO)
 • Wywóz nieczystości płynnych (szambo oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z udrażnianiem drenaży)
 • Czyszczenie separatorów tłuszczu i substancji ropopochodnych
 • Czyszczenie osadników, zbiorników i przepompowni
 • Inspekcja kanalizacji TV
 • Czyszczenie kanalizacji (WUKO)
 • Likwidacja zatorów kanalizacyjnych, udrażnianie kanalizacji
 • Wywóz płuczki z przewiertów sterowanych
 • Opróżnianie zbiorników i toalet
 • Wywóz osadów i szlamów
 • Mycie ulic, placów i elewacje

Zachęcamy do współpracy klientów biznesowych i indywidualnych

gwarantujemy wykonanie usług na najwyższym poziomie

Pracujemy również w soboty i przyjmujemy zgłoszenia awaryjne

dajemy najlepsze ceny dla stałych klientów

Bez wspólnych interesów nie ma po co negocjować, a bez sprzecznych nie ma o czym